Marije Delfsma

PSYCHOLOOG NIP
Gestalttherapeut
Rouw- en verliesbegeleider
Registertherapeut BCZ®

Over mijzelf

 

Mijn naam is Marije Delfsma, geboren in Middelburg in 1975 en mijn jeugd heb ik in Zeeland mogen beleven.

Na de middelbare school in Middelburg ben ik gaan studeren in Utrecht. Aan de universiteit heb ik mijn opleiding Psychologie behaald, inclusief de basisaantekening psychodiagnostiek.

Na mijn studie ben ik aan de slag gegaan binnen een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in Zeeland. Eerst als behandelend psycholoog, later als leidinggevende. Tijdens mijn werk heb ik continu opleidingen en cursussen gevolgd, onder andere over Rouw- en verliesbegeleiding en het werken met groepsdynamica en systemen.

 

 

Sinds 2014 ben ik voor mijzelf begonnen met mijn eigen praktijk in Middelburg, want ik wilde terug in echt contact met mensen gaan werken en hen ondersteunen op weg richting een (iets) fijner leven. Ik heb opleidingen gevolg tot Rouw- en Verliesbegeleieder (2 jaar post HBO) en tot Gestalttherapeut (4 jaar post HBO).

Oud collega's ervaren mij als duidelijk, betrouwbaar, respectvol en iemand die echt kan luisteren. Ik ben niet "zweverig" en gericht op praktische oplossingen.

Door de liefde ben ik naar Noord-Holland getrokken en vanaf 01-10-2021 heb ik mijn eigen praktijkruimte in Venhuizen (Noord-Holland).

                                                                                                                                                                                                       

 

Ik ben lid van het Nederlands Instituut Psychologen en erkend PSYCHOLOOG NIP.

Ik ben lid van het Landelijk Steunpunt Verlies en post-HBO+ gecertificeerd rouw- en verliesbegeleider (code 3).

Ik ben lid van de NVAGT en erkend Gestalttherapeut.

Ik ben lid van het NVPA.

Lidnummer 103790.

Zie website www.nvpa.org                                                

 

 

Ik ben Registertherapeut, lid van de RBCZ. Na het hebben behaald van mijn erkende diploma's tot Gestalttherapeut en Rouw- en verliesbegeleider.

Lidnummer 214136R.

Zie website http://www.rbcz.nu (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

 

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de beroepscode en klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is.

Ik ben aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg.

Mocht u onvrede hebben met de behandeling, dan verzoek ik u

  • om uw onvrede te bespreken met de therapeut en geef hierbij aan wat u van de therapeut verwacht
  • komt u er met de therapeut niet uit of is een gesprek met de therapeut voor u niet mogelijk of wenselijk, dan kunt u vragen om een klachtbehandeling met ondersteuning van de klachtenfunctionaris. Dit is de link naar de beroepsvereniging voor het indienen van een klacht en de inzet van de klachtenfunctionaris: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg/
  • leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor u bevredigende uitkomst, dan kunt u uw klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg.
  • Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.

 

Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ). Dit is een onafhankelijke tuchtrechtspraak.

Zie website TCZ; http://www.tcz.nu (Tuchtrecht Complementaire Zorg)

 

Als je iets meer over mijzelf wilt horen of ik als therapeut, luister hier naar de podcast serie "Binnenskamers". Hierin ben ik in gesprek met Maurits, de podcast maker, over mijzelf en ik als therapeut. Ik zoals ik, als mens en als therapeut. 

https://open.spotify.com/episode/3U73m306SxcKVcCBEIgfpV?si=b1IVcjnSSLylUkKwxy2uDA&nd=1

 

Ook ben ik opgenomen in het verwijsbestand van Condole, www.condole.nl

"Samen kunnen we mensen in rouw ondersteunen".